INST-EL Damian Kołota


Elektryk

Budynek mieszkalny bez względu na jego wielkość oraz liczbę mieszkańców wymaga skutecznego zabezpieczenia, dzięki któremu codzienne życie w nim będzie komfortowe i pozbawione ryzyka związanego z ewentualnymi nieprzewidzianymi wypadkami oraz działaniem osób trzecich. Monitoring domu to jedna z metod takich zabezpieczeń, dzięki której możliwe jest nie tylko stałe nadzorowanie sytuacji w budynku, ale także szybkie reagowanie. Z pomocą nowoczesnych zestawów do monitoringu wszelkie zdarzenia są też zapisywane na dyskach rejestratorów, dzięki czemu możliwe jest późniejsze przeanalizowanie sytuacji i zebranie materiału dowodowego.